قیمت و ادرس فروشگاه کارتن پلاست در تهران

karton-plas-dejgostar1

فروشگاه کارتن پلاست تهران

عرضه مستقیم کارتن پلاست در ضخامت های ۲ میل تا ۱۲ میل بصورت کلی و جزیی

ابعاد کارتن پلاست ۲ و ۲٫۵ متر و حتی عرض دلخواه و طول استاندار کارتن پلاست ۴۰ و ۵۰ متر می باشد و طبق سفارش طول و عرض کارتن پلاست رولی پذیرفته می شود

ورق پلاست یا شیت پلاست

طبق سفارش مشتری یا از ابعاد موجود ۲در ۲ و….. می باشد

قیمت روز کارتن پلاست در تهران

متر مربع محاسبه می گردد

قیمت کارتن پلاست ۲ میل سبک از  ۱۹۵۰ تومان کلی و جزیی مبلغ تا ۲۵۰ تومان اضافه می گردد

قیمت کارتن پلاست ۲ میل سنگین از ۲۲۰۰ تومان کلی و جزیی تا مبلغ ۲۵۰ تومان اضافه می گردد

قیمت کارتن پلاست۳  میل سبک از ۲۹۰۰  تومان کلی و جزیی تا مبلغ ۲۵۰ تومان اضافه می گردد

قیمت کارتن پلاست ۳ میل سنگین از ۳۱۰۰ تومان کلی و جزیی تا مبلغ ۲۵۰ تومان اضافه می گردد

قیمت کارتن پلاست ۳ میل فوق سنگین از  ۳۸۰۰ تومان کلی و جزیی تا مبلغ ۲۵۰ تومان اضافه می گردد

قیمت کارتن پلاست  ۳ میل ورقی از ۴۸۰۰ تومان کلی و جزیی تا مبلغ ۲۵۰ تومان اضافه می گردد

قیمت کارتن پلاست ۴میل سبک ۶۰۰۰ تومان کلی و جزیی تا مبلغ ۲۵۰ تومان اضافه می گردد.

قیمت کارتن پلاست۴ میل سنگین ۷۲۰۰ تومان کلی و جزیی تا مبلغ ۲۵۰ تومان اضافه می گردد

کارتن پلاست طرح جابر نیز بستگی به مقدار سفارش متغییر خواهد بود

تلفن تماس

۰۲۱ ۵۵۴۴۶۱۴۷ الی ۹

۰۹۱۹۱۵۹۰۰۹۴

ادرس :تهران ازادگان جنب پل صنیع خانی بازار بزرگ اهن مکان فاز ۵ غربی پ ۱۰۶۳

کارتن پلاست

فروشگاه کارتن پلاست دژگستر