جنس توری مرغی از چیست؟

توری مرغی فلزی از مفتول های گالوانیزه تولید می شود. گالوانیزه 2 نوع سرد و گرم دارد که هرکدام به نوعی متفاوت ساخته می شود. در اینجا به نحوه تولید هرکدام می پردازیم.

توری مرغی گالوانیزه گرم:

اولین کاری که انجام می گیرد این است که مفتول سیاه را برای گالوانیزاسیون اماده می کنند. به این صورت که در کوره های آنیل حرارت میدهند و نرم می کنند. این عمل در دمای 800 الی 900 درجه فارنهایت صورت می گیرد.

بعد از آن عمل اکسید زدایی انجام می گیرد. به این صورت که مفتول های سیاه نرم شده را در وان اسید عبور می دهند.

سپس مفتول ها را داخل کوره مذاب روی می گذارند تا بدنه آن به روی آغشته شود و بعد از خروجشان از کوره، روی اضافه از سطح مفتول برداشته می شود.

بعد از این مرحله مفتول ها به وسیله سیستم های خنگ کننده به دمای پایین می رسند و خنک می شوند.

و در آخر توسط سیستم جمع کن که به یکی از سه حالت عمومی معمولی، عمومی پروانه ای و بغل زیر افقی وجود دارد، انجام می شود

توری مرغی گالوانیزه سرد:

در تولید توری مرغی به روش گالوانیزه سرد، همانند روش گرم، از تمیزکاری و وان اکسید به منظور اکسید زدایی عبور می کند. سپس توسط جریان الکتریکی و با فرایند الکترولیزر، لایه ای نازک بر روی مفتول ها قرار می گیرد. این لایه مفتول را تا حدودی مقاوم میکند ولی چون نسبت به گالوانیزه گرم بسیار نازک تر است در نتیجه در برابر رطوبت و شکستگی بعد از مدتی مقاومت خود را از دست می دهد.