نحوه چیدمان تابلوی جابربن حیان

دانش اموزان با توجه به موضوع و علاقه شخصی خود، پروژه جابربن حیان را به سه روش می توانند انجام دهند.

پروژه علمی

پروژه آزمایشگاهی

پروژه طبقه بندی