مدل های مختلف طرح جابربن حیان

در سالهای اخیر پروژه کارتن پلاست طرح جابربن حیان جزو یکی از پروژه های مهم برخی از مدارس کشور شده که بسیار باعث پیشرفت دانش اموزان در زمینه های مختلف شده است.

تابلوی جابربن حیان در ابعاد استاندارد تولید و به دست دانش آموان میرسید که این ابعاد در طول 120 و ارتفاع 90 سانتیمتر و به صورت مستطیل ساده بود. اکنون فروشگاه دژگستر این تابلو را در مدلهای اسلیمی با 5 طرح و مدل هد دار که برشها و فرمهایی بر روی آنها ایجاد شده، تولید میکند که دانش اموز میتواند بنا به موضوع پروژه خود، از این نوع کارتن پلاست ها استفاده کند. در این صورت طرحی خاص و شیک و منحصر به فرد میتواند داشته باشد.