ورق ذوزنقه تیپ 1
ورق ذوزنقه تیپ 1

ورق ذوزنقه رول فرمینگ تیپ ۱

طول ورق:

طبق سفارش مشتری

عرض ورق:

تولید با ورق ۱۲۵۰ میلیمتر با کاردهی مفید ۹۷۰ میلیمتر

تولید با ورق ۱۰۰۰ میلیمتر با کاردهی مفید ۷۶۰ میلیمتر

ضخامت ورق:

تولید از ضخامت ۴۰/۰میلیمتر الی ۰۰/۱ میلیمتر

ورق ذوزنقه رول فرمینگ تیپ 2
ورق ذوزنقه رول فرمینگ تیپ 2

ورق ذوزنقه رول فرمینگ تیپ ۲

طول ورق:

طبق سفارش مشتری

عرض ورق:

تولید با ورق ۱۲۵۰ میلیمتر با کاردهی مفید ۱۰۵۰ میلیمتر

تولید با ورق ۱۰۰۰ میلیمتر با کاردهی مفید ۸۰۰ میلیمتر

ضخامت ورق:

تولید از ضخامت ۴۰/۰میلیمتر الی ۰۰/۳ میلیمتر

ورق سینوسی
ورق سینوسی

ورق سینوسی رول فرمینگ

طول ورق:

طبق سفارش مشتری

عرض ورق:

تولید با ورق ۱۰۰۰ میلیمتر با کاردهی مفید ۹۶۰ میلیمتر

ضخامت ورق:

تولید از ضخامت ۴۰/۰میلیمتر الی ۰۰/۱ میلیمتر