خدمات سوله پوشش و مصالح شیروانی

دژگستر خدمات سوله پوشش شیروانی و مصالح عایق سقف

گروه خدمات و بازرگانی دژگستر

بورس طراحی و ساخت سوله                   پوشش سقف سوله و شیروانی

فروش انواع        ورق گالوانیزه و رنگی         کارتن پلاست        پشم شیشه و پشم سنگ

قوطی پروفیل میلگرد تیراهن رابیتس

۰۲۱۵۵۴۴۶۱۴۷        ۰۲۱۵۵۴۴۶۱۴۸     ۰۲۱۵۵۴۴۶۱۴۹         ۰۹۱۹۱۵۹۰۰۹۴

سوله پوشش دژگستر

کارت ویزیت دژگستر