طراحی و مشاوره ساخت سوله

هنگام طراحی و ساخت سوله چندین نکته اساسی حائز اهمیت است:

1- عرض و طول و ارتفاع سوله: دهانه مناسب برای ساخت سوله و کاربرد ان و موقعیت و مقدار زمین باید دقیق و کارشناسی شده طرح زده شود.

2-منطقه احداث سوله :منطقه های مختلف ایران و جهان هر یک دارای خصوصیات اب و هوایی و زمین شناختی متفاوتی از هم هستند که با توجه به این خصوصیات باید طرح و مقاومت بنا نقشه کشیده میشود و برای اجرا ارسال می گردد.

3-کاربری سوله : سوله ها بعد از ساخت هر یک برای استفاده مختلف در صنایع مختلف از جمله مواد غذایی ،بهداشتی،کشتارگاهی،کارگاهی،ورزشگاه،انبار کالاهای حجیم،انبار اهن الات سنگین،تعمیرگاه ماشین الات،کارگاه پروژه های بزرگ پل و سد سازی،مرغداری گوشتی و تخم گذار و…..که هر کدام

4-جرثقیل سقفی سوله: سوله هایی که نیازمند استفاده جرثقیل ثقفی است باید از قبل در طراحی و استفاده از اهن الات با مقاومت و تحمل بارکش باشد.