جعبه جمع آوری فطریه، آرا و کمکهای مردمی با کارتن پلاست

در طول سال روزهایی داریم که برایمان بسیار مهم هستند. یکی از این روزها روز عید فطر است که در این روز با شکوه مردم به پرداخت فطریه هایشان، که یکی از واجبات دین است، می پردازند. برای جمع آوری فطریه عام و خاص به جعبه هایی احتیاج داریم تا هم مقاوم باشد، هم مقرون به صرفه و هم سبک و قابل حمل. بهترین گزینه برای این کار، استفاده از جعبه های کارتن پلاست است.

یکی دیگر از این ایام، روز رای گیری برای انتخاب مسئولین دولتی می باشد. در این روز نیز به صندوقهایی نیاز است که مردم ارا خود را درون آن بیندازند. همچنین در ایام سال مساجد و بعضی ارگان ها برای جمع آوری کمکهای مردمی به جعبه هایی نیاز دارند.

جعبه های ساخته شده از کارتن پلاست بهترین گزینه برای انجام این امور می باشد. این باکس ها مزایایی نسبت به جعبه های مقوایی و دیگر جنس ها دارد. از جمله این مزایا ضربه پذیر بودن، مقاوم، قابل استفاده به دفعات مکرر، مقرون به صرفه، قابلیت چاپ در طرح و متن دلخواه، فرم پذیری، سبک و قابل حمل، بدون بو و واد سمی می باشد.