نوشته‌ها

ساخت و نصب سوله و پوشش سقف

ساخت و طراحی سوله منوط به داشتن اطلاعات مختلفی هست که بی توجهی به هر یک از مراحل طراحی هزینه های گزاف و سنگینی را برای سازنده در پی خواهد داشت اجزای سوله فلزی ساختمان و سوله های فلزی شامل ستون، رفتر، پرلین، استرات، وال پست، بادبند، سگراد، سینه بند، پیچ و مهره و سایبان […]