سیم مفتول چیست؟

مفتول گالوانیزه به دو صورت ایرانی و چینی عرضه می شود. مفتول گالوانیزه ایرانی در برابر رطوبت و اکسیده شدن مقاومت بیشتری دارد و هرچه کیفیت تولید بالاتر باشد استقامت آن در برابر رطوبت و زنگ زدگی بیشتر می شود. نوع ایرانی تنها ایرادی که دارد وزن کلاف ها با یکدیگر کمی فرق دارند و همچنین در قطر سیم، تغییر قطر دیده می شود.

مفتول گالوانیزه چینی در برابر رطوبت و زنگ زدگی استقامت کمتری دارد. در عوض در مقایسه با نوع ایرانی، قطر تمام کلاف یکی است و تغییری ندارد. همین امر در بعضی مصارف بسیار حائزاهمیت است. همچنین تلرانس ندارد. نوع چینی نسبت به ایرانی انعطاف پذیرتر است و همچنین وزن کلاف ها یکی هستند.

سیم مفتول گالوانیزه

سیم مفتول گالوانیزه به دو صورت سرد و گرم تولید می شود. این دو نوع سیم تفاوت هایی با یکدیگر دارند.

نوع سرد آن فولاد بدون اکسید را با روش الکترولیز، فلز روی را بر سطح سیم مفتول می پوشانند. در این روش، روی پوشش داده شده کم است و در نتیجه در برابر رطوبت مقاومتی ندارد.

در نوع گرم آن، فولاد را به روش شناور کردن در فلز روی مذاب شده غوطه ور می کنند. در این روش روی پوشش داده شده بیشتر است در نتیجه مقاومت بیشتری در برابر رطوبت دارند.

سیم مفتول سیاه

سیم مفتول سیاه به دو دسته فابریک و غیر فابریک تقسیم می شود.

نوع فابریک از کشش و نازک کردن میلگرد مره 6.5 بدست می اید

نوع غیر فابریک از تسمه های فلزی تهیه می شود.

در مای بالا تا 900 درجه پخته می شود.

درابعاد 1/20 ، 1/50 ، 3 و 4 تولید می شود.

بسیار انعطاف پذیر و نرم است.

در صنایع مختلف کاربرد دارد.