تابلوی جابر بن حیان چه مزایایی دارد؟

طرح جابر بن حیان در اصل یک رقابت علمی بین دانش آموزان دوره ابتدایی است. جابر بن حیان ٬ نام طرحی تحقیقاتی پژوهشی است که از حدود ۳ یا ۴ سال پیش در مدارس ابتدایی پایه اول تا ششم در حال اجرا است و دانش آموزان مقاطع بالاتر می توانند ایده های تحقیقاتی و موضوعات پژوهشی خود را در جشنواره خوارزمی ارائه دهند.

نام این طرح برگرفته از اسم کیمیاگر مشهور ایرانی و «پدر علم شیمی»، جابر بن حیان، دانشمند قرن دوم هجری خورشیدی است.

هدف از برگزاری طرح جابر تربیت دانش آموزانی کارآزموده در زمینه های پژوهشی و تحقیقاتی است تا دانش اموزان از سنین پایین تر مفاهیمی مانند روش تحقیق را آموزش ببینند و برای انجام تحقیقات و پروژه‌های بزرگتر و پیچیده‌تر در آینده آماده شوند. ایجاد روحیه‌ی پژزوهشی و برانگیختن حس تحقیق و کاوش در دانش آموزان در  کنار پرورش دانش آموزان خلاق از اهداف طرح جابر است.

طرح جابر بن حیان مزایای فراوانی دارد:

1- تقویت روحیه پژوهشگری در دانش آموزان

2- تقویت روحیه کار تیمی

3- تقویت نوشتار زبان فارسی با گزارش نویسی

4- افزایش مهارت های دستی به وسیله‌ی ساخت مدل

5- افزایش اعتماد به نفس و خود باوری دانش اموزان

6- افزایش خلاقیت دانش آموزان به وسیله انتخاب طرح و ایده

7- آمادگی برای انجام تحقیقات پیچیده‌تر در آینده

8- ایجاد حس رقابت سالم علمی بین دانش اموزان

9- آشنا نمودن دانش آموزان با بستر مطالعات و تحقیقات آکادمیک

10- فراهم کردن امکان شکوفایی استعدادهای نهفته دانش آموزان

11- القای حس خوب‌تر دیدن و شنیدن