کاربردهای جعبه و بسته بندی کارتن پلاست در صنایع

کاربردکارتن پلاست در بسته بندی و جعبه سازی و محافظ محصولات خانگی مانند کارتن اجاق گاز ،کولر ابی،یخچال فریز ، پشت بند یخچال و فریزر و جعبه های حمل وسیله و لوازم خانگی استفاده کرد.
کارتن پلاست در صنعت مرغداری و دامداری پوشش سقف مرغداری و دامداری ها بجای توری مرغی و زیر پشم شیشه هنگام پوشش سقف و یا از زیر بصورت سقف کاذب می توان استفاده کرد.

کارتن پلاست در کشاورزی و گلخانه

استفاده از ورق های کارتن پلاست جهت ساخت جعبه های میوه برای مصارف صادراتی شیک و بهداشتی مانند کارتن انار ،جعبه سیب،کارتن قارچ و جعبه نارنگی و…. می باشد و در بستر کشت گلخانه های مدرن و مقرون بصرفه و جلوگیری از افت های کشاورزی در خاک استفاده می شود و در نهالکاری برای جلوگیری از اسیب توسظ جوندگان موذی محافظت بوسیله کارتن پلاست قرار می گیرد

کارتن پلاست  در صنعت خودرو سازی

 ورق های کارتن پلاست و قابلیت انعطاف پذیری و  استحکام و شکل پذیری فوق العاده و قیمت مناسب  ورق شیت پلاست عامل اصلی استفاده ان در قسمتهایی از وسایل و جاهای اتومبیل ها مانند کارتن پلاست کف صندوق عقب خودرو و دربهای ماشین های سواری و سنگین استفاده میشود

در صنعت قظعه سازی خودرو و بسته بندی های لوازم حساس مخصوصا الکتریکی و مکانیکی که عوامل رطوبتی و شیمیایی امکان اسیب به قطعه میشود انتخاب عالی می باشد.