اطلاعات کلی از ساخت سوله

اجزای تشکیل دهنده سوله ها :

ستون، رفتر (فریم)، پرلین (پروفیل z  و c)، استرات، بادبند، سگراد (میل مهار)، نبشی سینه بند، سایه بان، ستون وال پست، پیچ و مهره

انواع سوله  :

سوله تک دهانه به صورت 8، سوله دو یا چند دهنه با ستون مشترک 88 یا 888  یا 8888، سوله قوسی، سوله نیم قوس، سوله بدون ستون، سوله چند ضلعی

انواع پوشش سوله

پوشش سقف سوله با ساندویچ پانل، پوشش سقف سوله با ورق گالوانیزه به همراه پشم شیشه و توری مرغی، پوشش سقف سوله با ورق گالوانیزه به همراه پشم شیشه و کارتن پلاست، پوشش دیوار سوله با ساندویچ پنل

مقالات دژگستر

جدیدترین مقالات علمی و پژوهشی

برای موفقیت در کسب و کار سخت و با دانش روز اشنا شوید و همواره خود را در مسیر اطلاعات قرار دهید