پشم سنگ لحافی چیست؟

پشم سنگ لحافی (فنو فلت)(Quilted stone wool (Fenfelt

پشم سنگ لحافی عایق مقاوم حرارتی عالی و یکنواخت که از  الیاف پشم سنگ با رزین های thermosetting، سبک وزن، قوی و انعطاف پذیر هستند. عایق‌ پشم سنگ  بدون روکش، یک طرف آلومینیوم مسلح و یا مدل کاغذی پشم سنگ با کاغذ کرافت می باشد.

ویژگی پشم سنگ لحافی

غیر قابل احتراق و مقاومت پشم سنگ فنوفلت  با روکش آلومینیوم مسلح در برابر رطوبت  و عایق حرارتی خوبی دارا می باشد

کاربرد پشم سنگ لحافی

پشم سنگ  در عایق بندی پوشش سقف کاذب و سقف‌های سوله، ساختمان‌های صنعتی و مسکونی سالن های مرغداری ،مخازن آب،دیگ های بخار،کانال‌های گردش هوا و مجرای HVAC بکار میرود

مشخصات فنی

دانسیته (density) پشم سنگ یا همان تراکم پشم سنگ لحافی بین 30 تا 50 کیلو گرم بر متر مربع می باشد و در (width)عرض 120 یا 100 سانتی متر به  طول(length)  و- 10تا 12 متر و (thickness)ضخامت 25 یا 50 میلیمتر با بسته بندی شرینگ روی انها تولید می شود .

کارتن پلاست دژگستر
کارتن پلاست دژگستر
کارتن پلاست دژگستر
چاپ کارتن پلاست دژگستر
کارتن پلاست دژگستر
کارتن پلاست دژگستر
کارتن پلاست دژگستر
کارتن پلاست دژگستر